keyboard_arrow_up

Aanvragen bijdrage

Wil je namens je organisatie een project bij ons indienen? Kijk dan eerst of je project bij de doelstellingen en de doelgroep van het KION Kinderfonds past.

Doe hier de quickscan

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je via de website digitaal een aanvraag indienen (zie de knop onderaan deze pagina).

De volgende stukken zijn nodig bij het indienen van een aanvraag:

  • digitaal en gewaarmerkt uittreksel van de KvK
  • statuten
  • projectplan
  • gespecificeerde begroting en dekkingsplan
  • scan of foto van bankafschrift
  • recent jaarverslag inclusief jaarrekening
  • indien beschikbaar overige documentatie (zoals brochures, fotomateriaal, activiteitenplannen e.d.)

Mocht je enkele stukken bij het indienen van de aanvraag nog niet beschikbaar hebben, dan kun je die later indienen.

Toepassingsgericht onderzoek

Het KION Kinderfonds verstrekt bijdragen aan toegepast onderzoek (praktijkgerichte kennisontwikkeling, gericht op het ontwikkelen van methoden), mits er een directe relatie met de ontwikkeling van kinderen op vastgestelde thema’s gelegd wordt.

Voor aanvragen voor toepassingsgericht onderzoek en voor grote zorgvernieuwende projecten hanteert het KION Kinderfonds twee subsidierondes. Het indienen van een aanvraag voor toepassingsgericht onderzoek kan voor 1 maart of 1 september. 

Hoe dien je een aanvraag in?

Als na het invullen van de quickscan op basis van de antwoorden ingeschat wordt dat je project bij de doelgroep en doelstellingen van het KION Kinderfonds past, kun je hier digitaal een aanvraag indienen.

Aanvraag indienen