keyboard_arrow_up

Doelstellingen

Het KION Kinderfonds maakt zich hard voor het geluk en de ontwikkeling van jonge kinderen in omgeving Nijmegen door hen een kans te geven te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn, waarbij zij zich gezien, gehoord en/of ondersteund voelen. Dit doen wij door het financieel ondersteunen van:

  • Toepassingsgericht onderzoek (praktijkgerichte kennisontwikkeling, gericht op het ontwikkelen van methoden), mits er een directe relatie met de ontwikkeling van kinderen op onderstaande thema’s gelegd wordt;
  • Projecten, het kan gaan om het aanleren van vaardigheden, gericht zijn op faciliteren en stimuleren, maar ook interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, mits gericht op onderstaande thema’s;
  • Innovaties in de kinderopvang die ten goede komen aan de doelgroep en de doelstelling;
  • Activiteiten die bijdragen aan ‘geluk’ voor specifieke kinderen.

Thema’s

In te dienen aanvragen moeten op een of meerdere van onderstaande thema’s gericht zijn:

  • Hechting & zelfvertrouwen: zelfvertrouwen is een belangrijke basis.  Naar elkaar luisteren en praten in groepsverband zijn heel belangrijk in de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: stimuleren van groeiende zelfstandigheid en behoefte om steeds meer initiatief te nemen;
  • Taalontwikkeling: denken, fantaseren, luisteren, praten, zingen: kinderen worden steeds actiever en creatiever met taal;
  • Beweging, buitenspelen: buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer;
  • Sociale participatie: ieder kind verdient het recht om erbij te horen.