keyboard_arrow_up

Over ons

Bij stichting KION Kinderopvang geven we om jonge kinderen. Wij gunnen ieder kind een gelukkige jeugd zodat zij stevig in hun schoenen staan en klaar zijn voor de toekomst. Dat maakt hen tot gelukkige mensen die hun talenten hebben ontwikkeld en uit de voeten kunnen met de vaardigheden die de 21e eeuw vraagt. Om onze functie als kindkenner zo goed mogelijk te blijven uitvoeren en om het geluk van jonge gezinnen te verhogen, zijn we ambitieus. Sterker nog, we bruisen van de ambities binnen KION! We willen de beste zijn op het gebied van kindontwikkeling en ontzorging van het jonge gezin.

Investeren in mensen

Investeren in ontwikkeling is de rode draad in hoe we elke dag werken aan onze ambitie. Dat geldt voor alle medewerkers, voor de diensten die we aanbieden en voor de manier waarop we onze organisatie runnen.

Een gezin runnen met jonge kinderen is een klus. Hoe meer ouders en kinderen wij hiermee helpen, hoe groter onze maatschappelijke impact. Want als jonge kinderen opgroeien in een fijn en warm gezin dat soepel draait, is dat dé basis voor een liefdevol en gelukkig leven. Wie gelukkig is, heeft een positieve invloed op de omgeving. De kinderen die bij ons hun basis leggen, maken dus een verschil in hun verdere leven; zij zullen de wereld vormen.

Meer geluk voor jonge kinderen en hun ouders kunnen we als KION realiseren door te groeien in kwaliteit. We leveren een belangrijke bijdrage aan het burgerschap van kinderen. Dat doen we door het bieden van hoogwaardige kinderopvang, zowel voorafgaand aan, als aanvullend op het primair onderwijs. We leren kinderen de vaardigheden die horen bij de 21e eeuw, zoals het oplossen van problemen, samenwerken, kritisch en creatief denken en communiceren. Ook dragen we bij aan de opvoeding en laten we hen talenten ontdekken.

Als kinderopvangorganisatie hebben wij een rol om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen positief te stimuleren in een veilige omgeving. Dit doen wij door elke dag op onze locaties met 110% inzet er voor kinderen te zijn. Door het oprichten van het kinderfonds kan onze stichting voor nog meer kinderen in regio Nijmegen van betekenis zijn.

Hoe gaat KION investeren in de maatschappij

Wij geven kinderen onder de 13 jaar in het verzorgingsgebied van KION de kans om te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn, waarbij zij zich gezien, gehoord en ondersteund voelen.

We realiseren ons terdege dat het helaas niet alle kinderen in regio Nijmegen gegeven is om in een soepel draaiend gezin op te groeien. Ook voor die kinderen wil KION er zijn.

Er bestaan verschillende vormen voor het maatschappelijk investeren. KION kiest ervoor dit middels een ideëel doel te realiseren. Wij vinden een aantal voorwaarden van belang:

  • Het moet passen bij KION;
  • Het is kind gerelateerd;
  • Het is regionaal (uit de regio terug naar de regio);
  • Het is gericht op duurzame verbetering van de positie of de ontwikkeling van kinderen en/of gezinnen;
  • De aanvragende partij is een rechtspersoon.

Wat doen we dan?

Dit doen wij door financiële middelen van KION (in een fonds) beschikbaar te stellen voor initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Maatschappelijk van betekenis zijn – de missie van KION kinderopvang – doen we onder andere door financiële middelen ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel binnen als buiten de KION-stichting. Bijdragen aan het geluk van kinderen en hun ouders kan namelijk ook buiten KION.